Firma

Polityka prywatności

/ Polityka prywatności

Ochrona prywatności

Spółka Piotr i Paweł S.A. (zwana dalej „Piotr i Paweł” lub „Administrator”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwis internetowy administrowany przez Piotr i Paweł (zwany dalej "Serwisem"). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak: adres IP, rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego z którego korzysta Użytkownik (tzw User Agent), adres strony którą Użytkownik otwierał oraz pliki tekstowe „cookies” przesłane przez przeglądarkę. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu przeznaczone są na użytek Piotr i Paweł.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Serwisu gromadzone są w oparciu dobrowolne ich podanie przez Użytkownika. Administrator w związku z korzystaniem Serwisu może gromadzić dane takie jak: imię i nazwisko oraz adres email w związku z zapisaniem się do newslettera czy też przesłaniem opinii przez formularz kontaktowy. W trakcie rejestracji Administrator informuje Użytkownika, o tym które dane (wymienione w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu kontaktowym) są niezbędne do realizacji wysyłki newslettera lub przesłania opinii przez formularz kontaktowy.

Dodatkowo Administrator gromadzić może również dane pochodzące z informacji uzyskiwanych bez angażowania Użytkowników podczas korzystania ze Serwisu – wśród nich mogą być:

a) adres IP –.

b) pliki tekstowe (ang. "cookies")

c) rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego z którego korzysta Użytkownik (tzw User Agent)

d) adres strony którą Użytkownik otwierał

Dodatkowo Administrator gromadzić może również dane pochodzące z informacji uzyskiwanych bez angażowania Użytkowników podczas korzystania z newslettera – wśród nich mogą być:

a) informacje geolokalizacyjne

b) aplikacja pocztowa

Administratorem danych Użytkowników Serwisu gromadzonych w związku z korzystaniem ze Serwisu jest Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu (Piotr i Paweł) adres: 60-476 Poznań, ulica Druskienicka numer 12, NIP: 779002158, REGON: 004800878, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000274104. Piotr i Paweł przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. , ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pliki tekstowe „cookies”

Termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie korzystania z Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisu.

Pliki tekstowe cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Serwisie. Piotr i Paweł korzysta z narzędzi służących do śledzenia działań Użytkowników Serwisu. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin Użytkownika oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez Piotr i Paweł.

Piotr i Paweł przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:

optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb;

tworzenia statystyk odwiedzin Serwisu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

Poniżej linki do opisanych przez producentów sposobów blokowania przyjmowania plików cookies:

Firefox

Internet Explorer

Chrome

Safari

Piotr i Paweł informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane zbierane w ramach korzystania z Serwisu służą do zapewnienia określonych usług Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisu.

Piotr i Paweł gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe klientów: imię, nazwisko, adres email

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z:

a) przesyłania informacji o charakterze handlowym oraz marketingowym

b) dochodzenia przez Administratora roszczeń

c) udziału w programie lojalnościowym,

d) rozpatrywania reklamacji,

e) zgłoszenie uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Piotr i Paweł.

Dane osobowe Użytkownika zebrane na podstawie zgody, będą przetwarzane do chwili wycofania takiej zgody. Piotr i Paweł zastrzega, że ze względu na synchronizację działań, usunięcie z systemu danych Użytkownika może trwać do 72 godzin od momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych .

Piotr i Paweł może gromadzić i przetwarzać dane użytkowników w postaci adresu e-mail oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez Użytkownika (np. imię, nazwisko) w celu złożenia reklamacji lub zadania pytania. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.

Odbiorcami przetwarzanych przez Piotr i Paweł danych osobowych będą jedynie podmioty zewnętrzne wspierające wysyłkę newslettera. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane zbierane od Użytkowników nie będą sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom, w tym osobom które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Piotr i Paweł. Dostęp do danych posiadają współpracujące z Piotr i Paweł firmy wspierające działanie serwisu oraz wysyłkę newslettera.

Piotr i Paweł zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art.173 Prawa Telekomunikacyjnego oraz art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), a także z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w szczególności: prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po 25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ). Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres
e-mail: m.meroniouk@piotripawel.pl .

Bezpieczeństwo

Piotr i Paweł zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony przekazanych mu danych Klientów. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych

Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w Serwisie, Administrator zamieści odpowiednią informację na stronie Serwisu.