Nowe zdjęcie

Kontakt

/ Kontakt

Siedziba Piotr i Paweł

Adres: Druskienicka 12, 60-476 Poznań

Telefon: 061 840 37 00

„Piotr i Paweł” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Druskienickiej 12, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274104, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.045.500,00 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 10.045.500,00 złotych.

NIP: 779-00-21-358

REGON: 004800878


„Grupa Piotr i Paweł” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Druskienickiej 12, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508573, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 243.146.800,00 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 243.146.800,00 złotych.

NIP: 781-18-95-684

REGON: 302725070

Formularz kontaktowy

załączniki:

Dozwolone formaty: jpg, png, gif, txt, pdf. Maksymalny rozmiar pliku: 2MB